menu

Strona główna
.....................
O nas
.....................
Agenda filatelisty
.....................
PHILA news
.....................
Vademecum wystawcy
.....................
Wszechnica filatelistyczna
.....................
Wiedza z internetu
.....................
Nasz Związek
.....................
Internauci piszą...
.....................
Słownik filatelistyczny
.....................
Uwaga: FAŁSZERSTWO
.....................
Galeria
.....................
Kontakt z nami
.....................
Klub TEMATICA
.....................
licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
http://phila-club.com/ipf/33/o_ksiazce/ http://phila-club.com/ipf/41/klub_tematica

      Klub TEMATICA

 

 

UWAGA!!!

  

  Ukazał się dwudziesty trzeci numer Biuletynu Klubu TEMATICA 

                             spis treści <<<<< kliknij 


 

 

Grupa poznańskich wystawców tematycznych od kilku lat spotyka się i dyskutuje nad aktualnymi zagadnieniami tej dziedziny filatelistyki, a ich eksponaty z roku na rok zdobywają coraz to wyższe nagrody w kraju i zagranicą. Na spotkaniu rozpoczynającym siódmy sezon „grillowania filatelistycznego” w Skórzewie (29. kwietnia 2011 r.) podjęto decyzję o powołaniu klubu zainteresowań, który zwieńczy i sformalizuje dotychczasową pracę jego założycieli.

Założyciele Klubu TEMATICA postawili sobie za cel m.in.:

  • inicjowanie opracowań naukowo – badawczych oraz popularno - naukowych, skierowanych do szerokiej rzeszy odbiorców, poprzez ich publikacje w mediach elektronicznych i drukowanych,   
  • udzielanie pomocy merytorycznej członkom Klubu w opracowywaniu tematycznych eksponatów wystawienniczych,
  • współpraca z młodymi filatelistami w dziedzinie kolekcjonowania i opracowywania młodzieżowych eksponatów        tematycznych,
  • organizowanie spotkań, prelekcji, wernisaży, pokazów i wystaw,
  • inicjowanie działań mających na celu podnoszenie wiedzy jurorów filatelistycznych w zakresie oceny eksponatów tematycznych,


Działalnością Klubu kieruje powołana na drugim spotkaniu Rada Klubu w składzie: Marek Zbierski - prezes, Ryszard Prange – sekretarz i rzecznik prasowy Klubu, Mieczysław Rożek – skarbnik oraz (od czerwca 2018) Maciej Kandulski – członek.
Oficjalnym organem medialnym jest strona internetowa www.phila-club.com.
Klub działa przy ZO Wielkopolskiego PZF.

Do udziału w pracach Klubu zaproszeni są członkowie PZF i zagranicznych stowarzyszeń filatelistycznych, poważnie zajmujący się filatelistyką tematyczną, którzy podpiszą deklarację o przystąpieniu do Klubu oraz uzyskają aprobatę Rady Klubu. Chętni do wstąpienia do Klubu proszeni są o zgłoszenie akcesu na adres mailowy
                                                       tematica@phila-club.com


Klub oferuje swoim członkom pomoc w zrozumieniu zasad nowoczesnej filatelistyki tematycznej oraz w budowie i przebudowie eksponatów tematycznych poprzez kontakty osobiste, telefoniczne i mailowe, biuletyny oraz spotkania szkoleniowe.

 

* * * * * * * * * *

 

Do pobrania:    Deklaracja członkowska Klubu TEMATICA (wersja tradycyjna)

                       Deklaracja członkowska Klubu TEMATICA (wersja elektroniczna)

 

 

             

                                      2014                                                                                                          2018

 

* * * * * * * * * *

25.05.2011

Tak się to wszystko zaczęło...

     Spotykaliśmy się dwa razy w miesiącu na szkoleniach organizowanych przez Prof. Ludwika K. Malendowicza w gmachu Poczty na ul. Kościuszki w Poznaniu. Tematyka pogadanek, prezentacji multimedialnych była różna, ze zdecydowaną jednak przewagą zagadnień filatelistyki tematycznej*). Po szkoleniach kontynuowaliśmy filatelistyczne dyskusje (w węższym gronie) przy piwie w okolicznych lokalach. Wyraźnie nam to nie wystarczało. Zaczęliśmy spotykać się na prywatnym gruncie, najczęściej w ogrodzie przy domu Marka Zbierskiego. Tam (w 2005 r.) narodziła się idea „filatelistycznego grilowania” i do tej tradycji odwołujemy się w dokumencie założycielskim Klubu TEMATICA. Uważając by nie spalić na grilu i nie poplamić piwem, pokazywaliśmy sobie ostatnio zakupione walory, dyskutowaliśmy jak dobrze pokazać je w eksponacie. Poddawaliśmy totalnej krytyce (ale życzliwie konstruktywnej) swoje dokonania w budowie eksponatów na kolejnych jej etapach. Można zaryzykować twierdzenie, że wystawowe sukcesy poszczególnych członków grupy, w mniejszym lub większym stopniu, są sukcesami wspólnymi. W każdym z naszych eksponatów jest cząstka wspólnej pracy, pomysłu, rady.
     Nie ograniczyliśmy się do spotkań na miejscu. Wspólne wyjazdy do Iławy, Trzebini, Kamiennej Góry, Polkowic i wielu innych miejsc wystaw filatelistycznych dały możliwość do dyskusji przy gablotach z eksponatami. W mniejszym gronie odwiedzaliśmy najważniejsze wystawy europejskie i światowe, między innymi w Bukareszcie, Wiedniu, Rzymie. Znane stały się wyprawy poznańskiej grupy tematyków do Essen. Ci, którzy z nami tam jeździli zaczynali rozumieć skąd biorą się sukcesy wystawowe „poznańskiej szkoły tematycznej”. Toczące się przez kilka dni wielogodzinne oglądanie wystawy, rozmowy z wystawcami i jurorami oraz wieczorne dzielenie się wrażeniami dawały „kopa” do dalszych starań dorównania obserwowanym tam eksponatom.
     Tuż przed piątym już wyjazdem do Essen, na kolejnym filatelistycznym grilu, wpadliśmy na pomysł by to, co robiliśmy od sześciu lat, co dało wyniki w postaci sukcesów na wystawach krajowych i zagranicznych, jak samokształciliśmy się i uczyliśmy innych, spróbować sformalizować i ukierunkować. Powołaliśmy do życia Klub TEMATICA, klub zainteresowań PZF. Będziemy chcieli przekazać członkom Klubu wiedzę w zakresie nowoczesnej filatelistyki tematycznej, będziemy chcieli im pomóc w budowie eksponatów. Czekamy na tych, którzy chcą coś robić, robić to dobrze. Czekamy na filatelistów, którzy chcą odnieść sukces.  [RP]

Założyciele Klubu TEMATICA.

 

 

Czas biegnie, a nasze zamiłowania pozostają ciągle te same...


              

                            2005 - pierwszy grill filatelistyczny                             Zima 2007/08 - założyciele obecnego Klubu TEMATICA są ciągle razem

 

                                                                                              2010 - rozpoczęcie 6. sezonu grillowego


2014 - niestrudzeni...  w dziesiątym sezonie grillowym

 


*) Spotkania w gmachu Poczty odbywają się do dzisiaj


 

Działalność i sukcesy Członków Klubu TEMATICA przedstawiamy na stronie

"TEMATICA  w akcji"