menu

Strona główna
.....................
O nas
.....................
Agenda filatelisty
.....................
PHILA news
.....................
Vademecum wystawcy
.....................
Wszechnica filatelistyczna
.....................
Wiedza z internetu
.....................
Nasz Związek
.....................
Internauci piszą...
.....................
Słownik filatelistyczny
.....................
Uwaga: FAŁSZERSTWO
.....................
Galeria
.....................
Kontakt z nami
.....................
Klub TEMATICA
.....................
licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
http://phila-club.com/ipf/33/o_ksiazce/ http://phila-club.com/ipf/41/klub_tematica

Uwaga: FAŁSZERSTWO

 

Jednym z centralnych problemów środowiska filatelistycznego jest zalew fałszerstw, głównie na handlowych portalach internetowych. Na kolekcjonerskich forach dyskusyjnych w kraju i zagranicą trwają dyskusje między filatelistami, zarówno początkującymi, jak i doświadczonymi. Czasami włączają się do nich również eksperci, których pieczątki gwarancyjne i sygnatury stały się ostatnio modnym celem dla fałszerzy.

Fałszerze poczynają sobie coraz śmielej. Wykorzystują otwarty, ogólnoświatowy charakter przestrzeni internetowej i atakują z różnych portali zagranicznych, licząc na bezkarność.

 

Zainteresowanym polecamy artykuły i opracowania dotyczące fałszerstw, które znajdują się na naszej stronie:


 


  

 

 

Zamiast wprowadzenia...

Latem 2010 otrzymaliśmy zapytania od zagranicznych kolegów w sprawie sporej ilości fałszerstw polskich znaczków oferowanych na portalu Ebay przez niejakiego „widawabierutow”. Na przesłane szefowi Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw PZF pytanie „czy nie mamy możliwości temu oszustowi przywalić po paluchach?” (dosłowne tłumaczenie z j. niem.), otrzymaliśmy 19. lipca następującą odpowiedź:

„...sprawa dość prymitywnych fałszerstw polskich znaczków (tu link na Ebay) to sprawa, która masowo pojawiła się na europejskim rynku filatelistycznym ponad rok temu. W przedmiotowej sprawie KEiZF ostrzegła filatelistów komunikatem nr 1/2009, który ukazał się w Filateliście nr 3/2009 – proponuję przeczytać ten komunikat. Natomiast łapanie fałszerzy i "przywalanie im po paluchach" pozostawiam Koledze.”

Publikujemy fragment komunikatu dotyczący naszej sprawy.


Zadziwia reakcja powołanej do zwalczania fałszerstw komórki Związku. Po głębokim przemyśleniu tej odpowiedzi i przeprowadzeniu wielu rozmów w tej sprawie, dochodzimy do prostego wniosku, że błąd tkwi w systemie. Jeśli bowiem ta sama komórka organizacyjna PZF ma w swoim zakresie (i w nazwie) zarówno dbanie o interesy ekspertów, jak i zwalczanie fałszerstw, to tak, jakby zrzeszyć w jednym stowarzyszeniu wędkarzy i kłusowników. Czym więcej bowiem fałszerstw na rynku, tym lepsze warunki ekonomiczne dla ekspertów. I gdzie tu miejsce na zwalczanie fałszerzy?

 Dla mniej zorientowanych – u naszych zachodnich sąsiadów funkcjonują niezależne od BDPh stowarzyszenie ekspertów (BPP) oraz stanowisko Koordynatora ds. zwalczania fałszerstw przy zarządzie głównym BDPh. Eksperci wspierają aktywnie swoją wiedzą działania Koordynatora.

Do pilnego zajęcia się tą ważną problematyką skłoniły nas zdarzenia podczas – zakończonej sukcesem – wspólnej akcji przeciwko duetowi panów H. i H. (piszemy o tej sprawie w PHILA news) jesienią 2010.

W dwóch ostatnich rocznikach FILATELISTY zagadnieniu walki z zalewem fałszerstw poświęcone były zaledwie cztery strony tekstu (nr 3/2009 i 10/2009), nie licząc oczywiście serialu „Dojdziemy”. Temat ten nie schodzi z łam naszego pisma już od lat. Ofercie sprzedawcy z Bierutowa poświęcono dwustronnicowy artykuł w ostatnim numerze biuletynu Arge Polen (nr 75/2010).

Czując się jakoby „namaszczonymi”, zgłaszamy akces w kampanii przeciwko zalewowi fałszerstw. Liczymy na współpracę szerokiej rzeszy kolekcjonerów.