menu

Strona główna
.....................
O nas
.....................
Agenda filatelisty
.....................
PHILA news
.....................
Vademecum wystawcy
.....................
Wszechnica filatelistyczna
.....................
Wiedza z internetu
.....................
Nasz Związek
.....................
Internauci piszą...
.....................
Słownik filatelistyczny
.....................
Uwaga: FAŁSZERSTWO
.....................
Galeria
.....................
Kontakt z nami
.....................
Klub TEMATICA
.....................
licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
http://phila-club.com/ipf/33/o_ksiazce/ http://phila-club.com/ipf/41/klub_tematica

Świat certyfikatów

 

Autentyczność walorów filatelistycznych stwierdzana jest w wyniku ekspertyzy, czyli orzeczenia wydanego przez uprawnionego eksperta w sprawie badanego waloru dotyczące jego autentyczności oraz stanu zachowania.
W przypadku stwierdzenia prawdziwości badanego obiektu ekspert udziela:

  • gwarancji – stwierdzenie autentyczności waloru filatelistycznego przez przystawienie na nim przez eksperta swojego stempelka gwarancyjnego (sygnatury); 
  • atestu - dokument wystawiany przez eksperta na życzenie właściciela badanego obiektu filatelistycznego potwierdzający autentyczność waloru; wystawiony zgodnie z obowiązujący wzorem; 
  • opinii – wydanie orzeczenia dotyczącego waloru filatelistycznego, na który ekspert nie możne wystawić atestu (fałszywy obiekt filatelistyczny, makulatura, wydanie fantazyjne, spekulacyjne itp.);

 

 

Najczęściej spotykaną metodą stwierdzenia autentyczności waloru filatelistycznego jest stempelek gwarancyjny z nazwiskiem eksperta (na znaczkach - na tylnej stronie). Krajowi eksperci filatelistyczni przystawiają stempelki wg zasad zawartych w "Instrukcji badania i gwarantowania obiektów filatelistycznych przez ekspertów PZF".

 

Przykłady:

               

              ZNACZKI  POCZTOWE                                                CAŁOSTKI  POCZTOWE


                    

 

 

Znaczki z nadrukiem wielokrotnym (dot. także całostek)


 

Znaczki uszkodzone bądź reperowane (także z dorabianą gumą)


 

                    

                     Próby, wzory, nowodruki, makulatura                                            Projekty


                 

 

Całości pocztowe (listy, skarty,...)


 

 

Oznaczenia dodatkowe (na znaczkach)


 

 

 

Na rynku filatelistycznym funkcjonuje wiele typów atestów i innych certyfikatów, stwierdzajacych prawdziwość walorów filatelistycznych. Prezentujemy część z nich z podziałem na źródło pochodzenia. Sądzimy, że pomoże to wielu filatelistom rozpoznać autentyczne certyfikaty od fałszywych.

 

Atesty ekspertów PZF  (lista ekspertów - kliknij)

       

 

Atesty ekspertów BPP

Regulamin BPP przewiduje trzy rodzaje pisemnych ekspertyz w zależności od wartości katalogowej badanego waloru (wg. katalogu Michel):

  • Kurzbefund - przy wartości przekraczającej € 150,00      [koszt € 5 - 8]
  • Befund - powyżej € 250,00                                               [koszt € 10]
  • Attest - powyżej € 500,00                                                 [koszt € 20]

 

            

     

Ekspertyzy te sporządzone są w języku niemieckim i posiadają fotografię badanego waloru (na stronie przedniej, bądź na rewersie).

 

Atesty ekspertów amerykańskich  (przykłady)

        

         

 

Atesty ekspertów brytyjskich  (przykłady)

        

 

Krzysztof Ceremuga, Australia

ekspert AIEP / certyfikat - rok 2005

 

Atesty włoskie

       

 

Atest francuski

 

 

Heinrich Hubert Jendroszek, Niemcy

w latach 2003-2006 ekspert BPP,

obecnie wystawia prywatnie różnego typu poświadczenia.

       

 


Zaświadczenia fantazyjne rodzimej produkcji    

Fałszerstwo!

Foto: red.,internet