menu

Strona główna
.....................
O nas
.....................
Agenda filatelisty
.....................
PHILA news
.....................
Vademecum wystawcy
.....................
Wszechnica filatelistyczna
.....................
Wiedza z internetu
.....................
Nasz Związek
.....................
Internauci piszą...
.....................
Słownik filatelistyczny
.....................
Uwaga: FAŁSZERSTWO
.....................
Galeria
.....................
Akcesoria filatelisty
.....................
Kontakt z nami
.....................
Klub TEMATICA
.....................
licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
http://phila-club.com/ipf/33/o_ksiazce/ http://phila-club.com/ipf/41/klub_tematica
Literatura na wystawach filatelistycznychLiteratura na wystawach filatelistycznych

Refleksje na temat prezentacji i sędziowania eksponatów w klasie literatury na wystawach krajowych. Poświęcam szczególnej uwadze organizatorom wystaw konkursowych z klasą literatury filatelistycznej.

 

(Materiał w oparciu o artykuł autora zamieszczony w „Filateliście” nr 3/2011)

 

 

 

 

 

Marek Zbierski - "Literatura na wystawach filatelistycznych"

 

Temat fachowej literatury filatelistycznej na wystawach konkursowych rzadko trafia na łamy prasy. Zebrane w ostatnich latach doświadczenia skłaniają mnie jednak do poruszenia kilku związanych z tym zagadnień.

Musimy zdać sobie sprawę, że to dzięki fachowej literaturze filatelistycznej możliwe jest tworzenie eksponatów o wysokim poziomie, we wszystkich innych klasach wystawienniczych. I nie chodzi tu bynajmniej o corocznie wydawane katalogi.

Organizatorzy wystaw konkursowych chętnie zgłaszają gotowość do włączenia tej klasy do swoich imprez. Opłaty za wystawienie są przecież umiarkowane (w niektórych okręgach nadwyżki kasowe pozwalały nawet na rezygnację z wpisowego), wystarczy tylko zapakować i wysłać książkę do KOW. Biorąc przykład z najważniejszych wystaw światowych, przyjęło się zwyczajowo, że przysłany eksponat nie był zwracany przez organizatorów. Powstaje pytanie: dlaczego?

Podobno eksponaty trafiają do bibliotek związkowych. W mojej karierze wystawcy w klasie literatury spotkałem się jednak z bezpośrednią propozycją organizatora, abym wystawił moją książkę na jego wystawie, po której zakończeniu trafi ona do prywatnej biblioteki. Sprawa była jasna. Dotychczas zatrzymywanie nadesłanych książek odbywało się zwyczajowo (brak wzmianki w ramowym regulaminie wystaw w  „Zasadach wystawiennictwa PZF”), od tego roku – dzięki arbitralnej decyzji jednego z Okręgów – stało się obowiązkowe (do projektu regulaminu władze Okręgu dopisały znamienny punkt: „eksponaty w klasie literatury pozostają u organizatorów”).

Regulamin specjalny oceny eksponatów literatury filatelistycznej precyzuje postępowanie z przesłanymi na wystawę eksponatami. Sędziowie powinni otrzymać przeznaczone do oceny pozycje literatury minimum na kilka dni przed wystawą, aby zapoznać się nie tylko z ich wyglądem, ale także z zawartością1).

Ocena eksponatów w klasie literatury należy do sędziów, mających odpowiednie uprawnienia. Spośród 79 dopuszczonych obecnie do sędziowania jurorów, tylko siedmiu posiada takie uprawnienia (na 9 sędziów ze specjalnością LIT, dwóch nie spełnia kryteriów2)). Oznacza to, nie mniej, nie więcej: jeśli na wystawie klasa literatury, to w składzie SK co najmniej jeden z tych siedmiu jurorów!

Przyjęło się zakładać, że wystawę filatelistyczną organizuje się także dla zwiedzających. Najmniej dotyczy to niestety klasy literatury. Zgłoszone (i oceniane) eksponaty lądują w zamkniętej szklanej witrynie, gdzieś w ciemnym końcu sali. Czasami nie ma co ich szukać. O możliwości zapoznania się przez zwiedzających, próżno marzyć3).

Zwiedzając kilka ostatnich wystaw światowych, spędzałem wiele godzin na studiowaniu wystawianej tam literatury. Ta część ekspozycji cieszy się niezmiernie dużym zainteresowaniem.

I stąd, nasi drodzy Organizatorzy, bierze się obowiązek bezzwrotnego przesyłania dwóch egzemplarzy zgłoszonych pozycji na kilka tygodni przed imprezą. Jeden „wędruje” między sędziami, którzy go oceniają, drugi jest wyłożony w czytelni dla zwiedzających. Po wystawie otrzymują je związkowe biblioteki kraju-organizatora.  Zdarzyło się nawet, że z Europejskiej Wystawy Literatury LIPSIA 2007 otrzymałem moją monografię4) wraz z medalem dużym złotym i piękną nagrodą specjalną, pocztą z powrotem.

Wystawiennictwo literatury ma przede wszystkim na celu propagowanie wiedzy. Stąd zupełnie zrozumiałe, że w zagranicznych katalogach wystaw z klasą literatury, znajdziemy informacje o cenie i sposobie pozyskania zgłoszonych eksponatów. O tym nie wiedzą chyba nawet krajowi organizatorzy. A szkoda.

                              Autor / Wydawca    Tytuł                            Cena       Gdzie nabyć?

                                     
                           Ryc. Fragment przykładowej strony z katalogu – klasa literatury


W moich spostrzeżeniach pomijam zupełnie problem kryteriów oceniania literatury. Wystarczy tylko zacytować art. 6e Regulaminu5): „ocena zgłoszonego eksponatu opiera się głównie na aspekcie filatelistycznym wydawnictwa”.
____________

1),3)  tego nie udało się nawet na XX OWF
2)  Regulamin Sędziów Konkursowych, art. 3, pkt. 3
4)  „Polskie Taryfy Pocztowe 1918-1939”
5)  Regulamin specjalny oceny eksponatów literatury filatelistycznej, Zasady wystawiennictwa PZF

 

 

PS. Na Krajowej Wystawie Literatury LIPSIA 2007 (z udziałem wystawców zagranicznych) pokazano 208 książek o tematyce filatelistycznej oraz 49 czasopism fachowych.

 

Foto: red.

[Powrót do Ciekawe tematy]