menu

Strona główna
.....................
O nas
.....................
Agenda filatelisty
.....................
PHILA news
.....................
Vademecum wystawcy
.....................
Wszechnica filatelistyczna
.....................
Wiedza z internetu
.....................
Nasz Związek
.....................
Internauci piszą...
.....................
Słownik filatelistyczny
.....................
Uwaga: FAŁSZERSTWO
.....................
Galeria
.....................
Kontakt z nami
.....................
Klub TEMATICA
.....................
licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
http://phila-club.com/ipf/33/o_ksiazce/ http://phila-club.com/ipf/41/klub_tematica
Wszechnica filatelistyczna
Poszukiwany temat:

Witamy w elektronicznej bibliotece literatury filatelistycznej Phila-Club!

W katalogu poniżej zamieszczać będziemy artykuły z krajowej prasy filatelistycznej z poprzednich lat oraz opracowania przygotowane specjalnie dla użytkowników naszego portalu. Wystarczy tylko wpisać poszukiwany temat do wyszukiwarki WSZECHNICY. Każdy użytkownik ma możliwość przeczytania oraz wydrukowania wybranego tekstu.

 

  (Pobierz darmowy program do korzystania z plików PDF)

 

*  Posiadacze starszych typów komputerów powinni się uzbroić w cierpliwość - mimo naszych wysiłków, niektóre opracowania mają znaczną objętość.

**  Specjalne życzenia użytkowników będziemy realizowali w miarę naszych możliwości. Prosimy je zgłaszać na adres mailowy redakcji (MENU > Kontakt z nami).


pdf List z Jabłonnej M. Zbierski Biuletyn TEMATICA 22/2018
TEM

Artykuł dot. problemu autentyczności walorów oraz niektórych aspektów pracy jurorów.
Artykuł jest załącznikiem do sprostowania artykułu Z. Janika pt. „Bezpodstawne zarzuty” (Filatelista, 11/2018) przesłanego do Redakcji zaraz po jego ukazaniu.


pdf Wiedza filatelistyczna w eksponacie TEM_cz. 2 M. Zbierski Biuletyn TEMATICA, 9/2014
TEM

Ocena poziomu wiedzy filatelistycznej na podstawie filatelistycznego znaczenia użytego w eksponacie materiału i jego przydatności do ilustrowania konkretnego tematu


pdf Wiedza filatelistyczna w eksponacie TEM_cz. 1 M. Zbierski Biuletyn TEMATICA 8/2013
TEM

Wystawca powinien udowodnić swoją wiedzę filatelistyczną. Ale jak?


pdf Poważnie o filatelistyce młodzieży M. Zbierski Przegląd Filatelistyczny 10/2017

W opinii wielu działaczy status organizacji pożytku publicznego wymusza na nas prowadzenie działań i łożenie poważnych środków finansowych na rzecz młodzieży filatelistycznej. Jest to jednak pogląd błędny.


pdf "Spłaszczanie" nie jedno ma imię M. Zbierski Przegląd Filatelistyczny 6/2017

Co bardziej dociekliwi wiedzą, że spadek liczby członków w stowarzyszeniach filatelistycznych nie jest wyłącznie naszą bolączką. Następuje on we wszystkich krajach. 


pdf Podsumowując miniony rok M. Zbierski Przegląd Filatelistyczny 5/2017

Przypomniałem sobie czas ostatniego Zjazdu w Iławie, atmosfery ogólnego znudzenia i widocznej inercji u znaczącej części delegatów. Nie pomagały apele o zabieranie głosu i zgłaszanie inicjatyw – sala prawie nie reagowała.


pdf Przemyślenia przedzjazdowe M. Zbierski Biuletyn Informacyjny PZF 146/2016

Poniższy artykuł opisuje przekształcanie się obrazu Koła PZF, jako podstawowego ogniwa w kilkudziesięcioletniej historii naszego Związku.


pdf Jak przygotować na wystawę eksponat z historii poczty? J. Auleytner Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne
HP

Opracowanie dające wskazówki jak podnieść jakość eksponatu z historii poczty do poziomu złotego medalu na wystawach konkursowych najwyższej rangi.


pdf Członkostwo, ale jakie M.Zbierski, J.Kopeć Filatelista 10/2014

A gdyby tak pozwolić się zrzeszać naszym członkom (PZF) na zasadach zupełnej dobrowolności? Obok tradycyjnej przynależności do Kół w Okręgach, umożliwić bezpośrednie członkostwo związkowe np. w powołanym do życiaKlubie Członkowskim przy ZG.


pdf Przed dyskusją o statucie M.Zbierski, J.Kopeć Filatelista 9/2013

Najwyższy czas rozpocząć dyskusję o nowym Statucie PZF. Dla tych internautów, którzy nie abonują "Filatelisty", publikujemy aktualny tekst z numeru wrześniowego naszego pisma.


pdf Winiety reklamowe na radzieckich przesyłkach pocztowych K. Trawiński Biuletyn Klubu TEMATICA, 3/2012
TEM

Artykuł Krzysztofa Trawińskiego stanowi przyczynek do poznania mało znanego materiału dla wielu eksponatów tematycznych


pdf Igrzyska Olimpijskie 1908, 1948 i 2012 w Londynie Jean-Louis Emmenegger Swiss Philatelic Magazine, 5-6/2012
TEM

Artykuł poświęcony filatelistycznym aspektom trzech londyńskich Olimpiad – w 1908, 1948
i 2012.


pdf Polityczne reperkusje ciężkich nadużyć w Ministerstwie Poczt i Telegrafów J. Auleytner POCZTA

Przedstawiamy ogółowi filatelistów ważne dokumenty z 1919 r. dotyczące nadużyć w druku i dystrybucji trzech wydań, jednego regionalnego - krakowskiego i dwóch ministerialnych.


pdf Znaczek o nominale 40 fen. drugiej formy, drugiego prowizorycznego wydania tzw. PP/GGW Fi # 15 M. Lewoński-Hosta Phila-Club
TR

Następne opracowanie badawcze z zakresu polskiego wydania prowizorycznego, tzw. PP/GGW, odmiany znaczków w druku pokojowym i wojennym


pdf 50-lecie Klubu Zainteresowań OLIMPIJCZYK R. Babut i inni Klub OLIMPIJCZYK
TEM LIT

Opracowanie zawierajace teksty R. Babuta, J. Dunsta, S. Petriuka i R. Prange z okazji Jubileuszu Klubu Zainteresowań "Olimpijczyk"


pdf Klasyfikacja i odmiany nadruków dla znaczków Fi#6 drugiej formy M. Lewoński-Hosta Phila-Club
TR

Kolejne opracowanie badawcze z zakresu II polskiego wydania prowizorycznego tzw. PP/GGW, traktujące o odmianach znaczków - druk pokojowy i wojenny


pdf Znaczek o nominale 5 fen. z II formy z drugiego wydania prowizorycznego ze stycznia 1919 roku M. Lewoński-Hosta Phila-Club
TR

Artykuł badawczy z zakresu II polskiego wydania prowizorycznego tzw. PP/GGW z lat 1918-19, traktujący o odmianach znaczków i drukach pokojowym i wojennym


pdf Cenzurowanie przesyłek pocztowych w Polsce w latach 1944-1946 P. Zubielik Filatelista Polski 1-2/2007-08
HP

Organizacja cenzury przesyłek pocztowych w Polsce w latach 1944-46 bogato udokumentowana w artykule Piotra Zubielika.


pdf Polskie znaczki pocztowe w walucie złotowej 1924-1932 W. v. Rachmanow M. Lenke / ArGe Polen
TR

Przepracowany reprint opracowania Włodzimierza v. Rachmanowa, które ukazało się
w 1933 roku nakładem wiedeńskiego wydawnictwa "Die Postmarke"


pdf Niemieckie poczty polowe na ziemiach polskich 1914-1918 J. Manterys PAF 2009
HP

Prezentacja z Konferencji Polskiej Akademii Filatelistyki w Ciechocinku w 2009 zawierajaca szereg faktów historycznych popartych ciekawym materiałem fiatelistycznym


Strona: 1 2 3 4