menu

Strona główna
.....................
O nas
.....................
Agenda filatelisty
.....................
PHILA news
.....................
Vademecum wystawcy
.....................
Wszechnica filatelistyczna
.....................
Wiedza z internetu
.....................
Nasz Związek
.....................
Internauci piszą...
.....................
Słownik filatelistyczny
.....................
Uwaga: FAŁSZERSTWO
.....................
Galeria
.....................
Kontakt z nami
.....................
Klub TEMATICA
.....................
licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
http://phila-club.com/ipf/33/o_ksiazce/ http://phila-club.com/ipf/41/klub_tematica
Regulaminy i formularze

ZASADY WYSTAWIENNICTWA POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW DLA WYSTAW KONKURSOWYCH
I DO OCENY EKSPONATÓW WYSTAWOWYCH obowiązują od 1. stycznia 2008 roku i zawierają najważniejsze regulacje dotyczące systemu wystaw konkursowych w PZF oraz zasady prawidłowego opracowywania i oceny eksponatów filatelistycznych w poszczególnych klasach wystawienniczych. Zawierają one również cenne wskazówki dla organizatorów wystaw konkursowych.

Treść regulaminów PZF (GREX-PZF i GREV-PZF) nie zawiera elementów sprzecznych z zasadami obowiązującymi na wystawach FIP i FEPA. Regulaminy Specjalne Oceny Eksponatów dla poszczególnych klas (SREV) obowiązujące na wystawach PZF są tłumaczeniami aktualnych regulaminów Światowej Federacji Filatelistyki (FIP).

Zamieszczamy aktualnie obowiązujące teksty najczęściej używanych regulaminów wraz z poprawkami i uzupełnieniami, które weszły w życie w latach 2010-15.  

Całość opracowania (Biuletyn Informacyjny PZF, Nr 4/124 z 2007 r.) dostępna jest do nabycia w biurach ZG i Okręgów PZF. Aktualne zmiany i uzupełnienia publikowano w BI nr 144/2014 i 145/2015.


wraz ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Prezydium ZG PZF nr 6/XX/2011/Prez. ZG PZF z dn. 17.12.2011 r.
L1. GREX-PZFZG PZF

Regulamin Ogólny Wystaw Konkursowych  (wersja uaktualniona w 2015 r.)

Rodzaje i stopnie wystaw, klasy wystawowe, warunki uczestnictwa, Sądy Konkursowe, nagrody, ...


L2. GREV-PZFZG PZF

Regulamin Ogólny Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych

Zasady budowy eksponatu, kryteria oceny, ekspertyzy w eksponacie


L3.1. Klasa filatelistyki tradycyjnej TRZG PZF

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych SREV - klasa filatelistyki tradycyjnej.

Zasady budowy eksponatu, materiał do eksponatu, wytyczne do sędziowania


L3.2. Klasa historii poczty HPZG PZF

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych SREV - klasa historii poczty.

Zasady budowy eksponatu, rodzaje eksponatów z historii poczty, odpowiedni materiał, kryteria oceny, wytyczne do sędziowania.


L3.3. Klasa całostek pocztowych CPZG PZF

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych SREV - klasa całostek pocztowych.

Zasady budowy eksponatu, rodzaje eksponatów całostek pocztowych, kryteria oceny, wytyczne do sędziowania.


L3.4. Klasa aerofilatelistyki AEZG PZF

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych SREV - klasa aerofilatelistyki.

Zasady budowy eksponatu, kryteria oceny, wytyczne do sędziowania.


L3.5. Klasa tematyczna TEMZG PZF

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych SREV - klasa tematyczna.

Zasady budowy eksponatu, odpowiedni materiał, kryteria oceny, wytyczne do sędziowania.


L3.6. Klasa maksimafilii CMZG PZF

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych SREV - klasa maksimafilii (wersja uaktualniona w 2015 r.).

Zasady budowy eksponatu, kryteria oceny, wytyczne do sędziowania.


L3.7. Klasa eksponatów młodzieżowych MŁZG PZF

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych SREV - klasa eksponatów młodzieżowych (wersja uaktualniona w 2013 r.).

Grupy wiekowe A, B i C - ilości ekranów, podział na młodzieżowe eksponaty tematyczne i tradycyjne, zasady budowy eksponatu i kryteria oceny w poszczególnych grupach wiekowych, wytyczne do sędziowania.


L3.8. Klasa literatury filatelistycznej LITZG PZF

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych SREV - klasa literatury filatelistycznej  (wersja uaktualniona w 2014 r.).

Zasady budowy eksponatu - podział literatury filatelistycznej, kryteria oceny, wytyczne do sędziowania


L3.9. Klasa eksponatów jednoekranowych JEZG PZF

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych SREV - klasa eksponatów jednoekranowych.

Zasady budowy eksponatu - podział na eksponaty tradycyjne i tematyczne, kryteria oceny, wytyczne do sędziowania.


L4. Regulamin wystawy filatelistycznejZG PZF

Ramowy wzór regulaminu wystawy konkursowej II i III stopnia


pdf5. Krótki opis eksponatu wystawowegoZG PZF

Obowiązkowy formularz informacyjny do każdego zgłoszenia na wystawę konkursową