menu

Strona główna
.....................
O nas
.....................
Agenda filatelisty
.....................
PHILA news
.....................
Vademecum wystawcy
.....................
Wszechnica filatelistyczna
.....................
Wiedza z internetu
.....................
Nasz Związek
.....................
Internauci piszą...
.....................
Słownik filatelistyczny
.....................
Uwaga: FAŁSZERSTWO
.....................
Galeria
.....................
Kontakt z nami
.....................
Klub TEMATICA
.....................
licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
http://phila-club.com/ipf/33/o_ksiazce/ http://phila-club.com/ipf/41/klub_tematica
Nadzwyczajny Zjazd w Katowicach wybrał nowe władze PZFNadzwyczajny Zjazd w Katowicach wybrał nowe władze PZF

W ostatni weekend obradował w Katowicach Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZF, którego celem był wybór nowych władz Związku po rejestracji nowego Statutu.

 

 

W głosowaniu tajnym na prezesa ZG PZF wybrano ponownie kol. Henryka Monkosa.
W kolejnych dwunastu tajnych głosowaniach wybrano pozostałych członków ZG PZF. Przed rozpoczęciem drugiej części obrad zwołano posiedzenie ZG PZF, na którym ukonstytuowano Zarząd.
 

Skład Zarządu Głównego na XXI Kadencję na lata 2012-2016 przedstawia się następująco:
Prezydium ZG PZF
1. Henryk Monkos – Prezes
2. Jerzy Białas – Wiceprezes
3. Marek Zbierski – Wiceprezes
4. Józef Kuczborski – Sekretarz
5. Janusz Dunst – Skarbnik
 

Członkowie ZG (alfabetycznie):
6. Przemysław Drzewiecki
7. Wojciech Lewandowski
8. Zdzisław Mąka
9. Andrzej Nowak
10. Andrzej Skorek
11. Marek Topczewski
12. Ryszard Wdowiak
13. Marcin Wysocki
 

 

 

Uzupełniono także skład Sądu Koleżeńskiego Związku o cztery osoby:
1. Stanisław Dacyk
2. Jerzy Duda
3. Zygmunt Kałuża
4. Marian Wawrzynkowski

 

Prezydium NWZD w Katowicach

 

Zjazd pracuje...

 

Foto: J. Kuczborski, M. Zbierski

[Powrót do PHILA news]